Zaloguj

Rozgrywki w Tenisa

Rozgrywki rozpoczęły się grą obserwowaną, dzięki której wiadomo było z kim będzie się grało w czasie zawodów.. Potem odbyło się otwarcie zawodów – przywitanie zawodników i gości, uroczyste powieszenia flagi olimpijskiej i przemówienia. Przyjechały drużyny z Wodzisławia Śląskiego, Promyk i Fair Play z Rybnika, drużyny ze szkół z całej okolicy. W Czasie zawodów panowała przyjazna i radosna atmosfera. Przerwie poczęstowano nas kołaczykami, następnie przyszedł czas wręczenie medali.

Autor informacji