Zaloguj

Zakończenie Zbiórki Publicznej

31 marca zakończyła się Zbiórka Publiczna przeprowadzana za zgodą Prezydenta Rybnika (NR SO I – 5022/00002/09), w wyniku której uzbieraliśmy 6.350 zł.

PSOUU Koło w Rybniku z siedzibą przy ul. Orzepowickiej 16 informuje, że w wyniku zbiórki publicznej trwającej od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010 r. na podstawie pozwolenia Prezydenta Miasta Rybnika NR SO I – 5022/00002/09 została uzbierana kwota 6,350 zł.

Sprzedaż prac w dniu 12.12.2009 w hipermarkecie Real – 648 zł; sprzedaż prac 19.12.2009 Focus Mall – 547 zł; pozostałą kwotę 5,155 zł zebrano w formie ofiar do skarbony stałej w WTZ2 w Niedobczycach. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na wyjazd turystyczno-terapeutyczny uczestników WTZ2 do Gdańska w czerwcu tego roku. PSOUU Koło w Rybniku nie poniosło dodatkowych kosztów w organizowaniu zbiórki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas finansowo, dzięki Wam nasz tegoroczny wyjazd do Gdańska z pewnością będzie udany!!!

Autor informacji