Zaloguj

Darek Sikora

Nazywam si√™ Darek Sikora mieszkam w Rybniku. Na warsztacie znalaz¬≥em si√™ jako uczestnik (w roku 2003), obecnie pracuj√™ w WTZ2 jako Asystent Osoby Niepe¬≥nosprawnej. Lubi√™ jazd√™ na rowerze, gry komputerowe, ogl¬Īda√¶ filmy, s¬≥ucha√¶ muzyk√™ rozrywkow¬Ī oraz r√≥¬Ņne sporty np. pi¬≥ka no¬Ņn¬Ī. Moja rola polega na tym by pomaga√¶ kolegom i kole¬Ņankom. Bardzo ciesz√™ si√™, ¬Ņe mam tak¬Ī prac√™...