Zaloguj

Czym jest ZAZ???

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej. O utworzenie ZAZ ubiegać się mogą jednostki i organizacje wymienione w ustawie, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. ZAZ tworzy się w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku. ZAZ może prowadzić działalność gospodarczą (źródło: www.bezrobocie.org.pl).

Co na temat ZAZ'ów mają do powiedzenia sami zainteresowani? Krzysztof Formanek (WTZ2 z Rybnika-Nieddobczyc): Pracowałem kiedyś w piekarni w Rybniku–Niedobczycach. Do moich obowiązków należało: wynoszenie pieczywa do samochodu, rozwoziłem je razem z właścicielem do sklepów. Było mi przyjemnie z kimś współpracować. To było w 1997 roku. Obecnie tworzą się szansę pójścia do ZAZ. Uważam, że raczej warto tam iść bo można dorobić trochę pieniędzy na swoje wydatki. Być może byłoby równie dobrze jak lata temu, gdy pracowałem w piekarnii.

2010-02-18

Autor informacji