Zaloguj

PSOUU Warsztat Terapii Zajŕciowej 2 Rybnik

Warszaty Terapii Zajeciowej 2 Rybnik

Strona PSOUU Warsztatu Terapii Zajŕciowej 2 Latarnia jest wytworem terapii uczestnikˇw pracowni komputerowej. D▒┐ymy do stanu, gdy z niewielk▒ pomoc▒ instruktora osoby niepe│nosprawne bŕd▒ potrafi│y same redagowaŠ i dodawaŠ informacje i zdjŕcia. Ma to byŠ ich 'okno na Âwiat', prezentacja ich mo┐liwoÂci, a tak┐e wytworˇw innych pracowni terapeutycznych. Chcemy pokazaŠ innym, ┐e jesteÂmy, ┐e potrafimy, ┐e mamy satysfakcjŕ z tego co robimy.


 

Zawieszenie zaj├¬├Ž w plac├│wce

Szanowni Pañstwo, na czas kwarantanny narodowej zajêcia terapeutyczne zostaj± zawieszone do odwo³ania. W razie sytuacji wyj±tkowych podajemy telefon do kontaktu: 510 045 670

wiecej

Autor informacji WTZ2 WTZ2


 

Bo┬┐e Narodzenie 2016

W najbli┬┐szym czasie Nas i nasze prace b├¬dzie mo┬┐na spotka├Ž w: - CH FOCUS -pi┬▒tek/sobota/niedziela - 16-17-18.12.2016 w godz. 9.00-20.00 Serdecznie zapraszamy!

wiecej

Autor informacji WTZ2 WTZ2


 

Film "WTZ od A do Z"

Ten filmik mo┬┐na obejrze├Ž pod tym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=5IiJKRNdT7o

wiecej

Autor informacji WTZ2 WTZ2


 

Zaproszenie

Informujemy, ┬┐e w najbli┬┐sz┬▒ niedziel├¬ 23.10.2016 r. w godzinach 8.00-13.00 na placu Ko┬Âcio┬│a pw. Naj┬Âwi├¬tszego Serca Jezusa w Rybniku-Niedobczycach odb├¬dzie si├¬ wystawa jesiennych prac uczestnik├│w oraz stroik├│w i zniczy na Dzie├▒ Wszystkich ┬Žwi├¬tych. Serdecznie Zapraszamy!

wiecej

Autor informacji WTZ2 WTZ2


 

Zapraszamy!

Z przyjemno┬Âci┬▒ informujemy, ┬┐e zbli┬┐a si├¬ IV Dzie├▒ Anio┬│a. Serdecznie zapraszamy 27 pa┬╝dziernika na godzin├¬ 10.30 do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu!

wiecej

Autor informacji WTZ2 WTZ2


 

Wianki na drzwi

Mo┬┐e kto┬ z Pa├▒stwa chcia┬│by udekorowa├Ž swoje drzwi pi├¬knym jesiennym wiankiem? :) Zapraszamy

wiecej

Autor informacji WTZ2 WTZ2


 

Reporterzy z WTZ 2

Na Dzie├▒ Otwarty naszej plac├│wki przygotowali┬Âmy sond├¬ uliczn┬▒:) i miejsk┬▒:) Zach├¬camy do zobaczenia filmiku:) film pod tym linkiem https://youtu.be/A_2uRe3lHEs

wiecej

Autor informacji WTZ2 WTZ2


 

Dzie├▒ Otwartych Drzwi

Ju┬┐ 5 maja rozpoczn┬▒ si├¬ I Rybnickie Dni Integracji. Przybli┬┐a├Ž Pa├▒stwu nasz┬▒ plac├│wk├¬ b├¬dziemy 13 maja od godz 10:00. Serdecznie zapraszamy! Tutaj nie lebrujemy tylko pracujemy;)))

wiecej

Autor informacji WTZ2 WTZ2


 

Zapraszamy do Focusa

Ju┬┐ od pi┬▒tku do niedzieli wystawiamy nasze wyroby w ramach zbi├│rki publicznej w FOCUS MALL RYBNIK:) Serdecznie zapraszamy!!!

wiecej

Autor informacji WTZ2 WTZ2


 

Przeka┬┐ nam sw├│j 1%

Zachêcamy do przekazania nam swojego 1%. Wp³ywy w ramach 1% zostan± przeznaczone na cele terapeutyczne naszych uczestników. Tym z Pañstwa, którzy przekazali nam ju¿ swój 1% gor±co dziêkujemy! Przypominamy, ¿e nasz pracownik administracyjny - Pani Agnieszka - w zamian za przekazanie nam 1% rozliczy Pañstwa PIT za darmo! Zapraszamy do naszej placówki w Rybniku-Niedobczycach!

wiecej

Autor informacji WTZ2 WTZ2