Zaloguj

Wyjazd do ZAZ w Bielsku

10 maja grupa uczestników WTZ-2 pojecha³a zobaczyæ Zak³ad Aktywno¶ci Zawodowej w Bielsku.

Tamtejszy ZAZ zajmuje si√™ g¬≥√≥wnie introligatorstwem – wykonuj¬Ī tam kalendarze, torby – na zlecenia sklep√≥w-market√≥w torby zakupowe z papieru i materia¬≥u. Czas pracy liczony jest co do minuty – pierwsza zmiana trwa od godziny 7:00 do 11:51 potem wchodzi nast√™pna grupa. W czasie zaj√™√¶ jest mo¬Ņliwo¬∂√¶ skorzystania z rehabilitacji. Pracuj¬Īcy w ZAZ otrzymuj¬Ī r√≥wnie¬Ņ pensje. U nas w Rybniku ma te¬Ņ powsta√¶ taki zak¬≥ad ma mie√¶ ok. 25 miejsc (miejmy nadzieje ¬Ņe w ko√Īcu uda si√™ uruchomi√¶ tak¬Ī plac√≥wk√™ bardzo by by¬≥a potrzebna).

2010-05-24

Autor informacji

Galerie

ZAZ Bielsko