Zaloguj

Rejestracja w PUP

Dwa tygodnie temu poszli¬∂my grup¬Ī z naszym Doradc¬Ī Zawodowym do Powiatowego Urz√™du Pracy – do dzia¬≥u zajmuj¬Īcego si√™ poszukiwaniem pracy.

By¬≥a to dla nas r√≥wnie¬Ņ szansa zarejestrowania jako poszukuj¬Īcy pracy i wi√™kszo¬∂√¶ z nas z tej szansy skorzysta¬≥a. Do rejestracji potrzebne by¬≥y dokumenty – orzeczenia o niepe¬≥nosprawno¬∂ci, ¬∂wiadectwa uko√Īczenia szk√≥¬≥. Swoj¬Ī obecno¬∂ci¬Ī opr√≥cz naszego doradcy wspar¬≥a nas r√≥wnie¬Ņ nasza Pani Kierownik.

2010-11-08

Autor informacji

Galerie

PUP