Zaloguj

Dlaczego dobrze jest pracowaæ?

Wiele os√≥b z niepe¬≥nosprawno¬∂ci¬Ī intelektualn¬Ī ma prac√™ w sklepach, fabrykach, restauracjach i biurach. Osoby te, za t√™ prac√™ mog¬Ī dostawa√¶ tak¬Ī pensj√™, jaki inni ludzie. Je¬∂li jeste¬∂ osob¬Ī z niepe¬≥nosprawno¬∂ci¬Ī intelektualn¬Ī i chcesz pracowa√¶ te¬Ņ mo¬Ņesz znale¬ľ√¶ zatrudnienie.

Znalezienie pracy mo¬Ņe by√¶ dla ciebie korzystne z wielu powod√≥w:

 • b√™dziesz zarabia¬≥ pieni¬Īdze,
 • zdob√™dziesz nowe umiej√™tno¬∂ci i staniesz si√™ bardziej pewny siebie,
 • b√™dziesz spotyka¬≥ si√™ z lud¬ľmi i zdob√™dziesz nowych przyjaci√≥¬≥,
 • wykorzystasz sw√≥j czas, ¬Ņeby robi√¶ co¬∂ po¬Ņytecznego jednocze¬∂nie ciekawego.

  Cz√™sto jest tak, ¬Ņe aby podj¬Ī√¶ prac√™, trzeba zdoby√¶ nowe umiej√™tno¬∂ci. Mo¬Ņesz wi√™c:
 • zapisa√¶ si√™ na kurs, gdzie nauczysz si√™ obs¬≥ugiwa√¶ komputer,
 • nauczy√¶ si√™ samodzielnie korzysta√¶ ze ¬∂rodk√≥w komunikacji miejskiej, to jest z autobus√≥w i tramwaj√≥w, albo z metra,
 • pracowa√¶ przez jaki¬∂ czas jako wolontariusz (za tak¬Ī prac√™ nie otrzymuje si√™ pieni√™dzy).

  2011-05-09

  Autor informacji