Zaloguj

Co siê stanie, je¶li powiem pracodawcy o swojej niepe³nosprawno¶ci?

Nie musisz m√≥wi√¶ pracodawcy o swojej niepe¬≥nosprawno¬∂ci. Je¬∂li jednak to zrobisz, b√™d¬Ī wi√™ksze szanse na to, ¬Ņe otrzymasz pomoc z jego strony podczas rozmowy w sprawie pracy. Pracodawca b√™dzie m√≥g¬≥ na przyk¬≥ad zapewni√¶ ci obecno¬∂√¶ osoby wspieraj¬Īcej i da√¶ wi√™cej czasu przy odpowiedzi na pytania. Je¬Ņeli powiesz pracodawcy o swoich potrzebach, b√™dzie on m√≥g¬≥ tak przystosowa√¶ miejsce pracy do twoich potrzeb, aby¬∂ mia¬≥ r√≥wne szanse na otrzymanie tej pracy.

Zgodnie z prawem pracodawca musi odpowiednio dostosowa√¶ miejsce pracy, aby u¬≥atwi√¶ ci wykonywanie twoich obowi¬Īzk√≥w. Mo¬Ņesz te¬Ņ potrzebowa√¶ na co dzie√Ī r√≥¬Ņnych informacji, kt√≥re powinny by√¶ tak napisane, aby¬∂ m√≥g¬≥ je zrozumie√¶. Pracodawca powinien te¬Ņ przewidzie√¶ dla ciebie wi√™cej czasu na zebraniach. Je¬Ņeli pracodawca nie uwzgl√™dni twoich potrzeb, to jest to dyskryminacja.

Co mogê zrobiæ w przypadku dyskryminacji?

Istnieje prawo, kt√≥re broni ci√™ przed dyskryminacj¬Ī. Jest to Ustawa o Niedyskryminowaniu Os√≥b Niepe¬≥nosprawnych. Wi√™kszo¬∂√¶ pracodawc√≥w zna to prawo i nie ¬≥amie go.

2011-05-09

Autor informacji