Zaloguj

2007 Dzień Godności

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzony w Rybniku jak co roku z inicjatywy PSOUU Koo w Rybniku.

2008-09-02

Autor informacji Leszek Woznica

Galerie

Dzien Godności