Zaloguj

Coroczny Bal Karnawałowy PSOUU

11.02.2010 odbył się Bal Karnawałowy PSOUU. W balu uczestniczyli podopieczni WTZ 1 i 2 z Rybnika, oraz zaproszeni goście - sponsorzy i dobroczyńcy wspierający działalność PSOUU. Goście Ci otrzymali symboliczne statuetki w postaci Aniołów za udzielone wsparcie. Uczestnicy WTZ1 zatańczyli Poloneza, następnie rozpoczęła się impreza taneczna, którą uświetnił zespól Top Secret - któremu dziękujemy. Wszyscy dobrze się bawiliśmy!!!

Autor informacji