Zaloguj

Zbiórka Publiczna - info

PSOUU Koło w Rybniku z siedzibą przy ul. Orzepowickiej 16 informuje, że w wyniku zbiórki publicznej trwającej od 7 maja 2010 do 1 czerwca 2010 r. na podstawie zgody Prezydenta Miasta Rybnika NR SO I – 50I22/00005/10 została uzbierana kwota 1315,50 zł.

Sprzedaż prac w dniu 07.05.2010 w Punkcie Informacji Miejskiej – 33 zł; sprzedaż prac 22.05.2010 w hipermarkecie Real – 491 zł; pozostałą kwotę 791,50 zł zebrano w formie ofiar do skarbony stałej w WTZ 2 w Niedobczycach. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na wyjazd turystyczno-terapeutyczny uczestników WTZ 2 do Gdańska w czerwcu tego roku. PSOUU Koło w Rybniku nie poniosło dodatkowych kosztów w organizowaniu zbiórki.

Autor informacji