Zaloguj

INFORMACJA O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

PSOUU koło w Rybniku z siedzibą przy ul. Orzepowickiej 16 informuje o wynikach Zbiórki Publicznej na podstawie zgody nr SO I-5022/00008/10 wydanej przez Prezydenta miasta Rybnika przeprowadzonej od 15.09.2010 do 31.01.2011 w formie ofiar do skarbony stacjonarnej oraz sprzedaży przedmiotów.

Zebrano łączną kwotę 3060,00 zł w tym:

- w formie ofiar do skarbony umieszczonej w Warsztacie Terapii Zajęciowej 2 w Niedobczycach Zebrano 2105,00 zł.

- w formie sprzedaży przedmiotów w hipermarkecie ,,Real” w dniu 11.12.2010 zebrano 955,00 zł.

Zebrana kwota w całości zostanie przeznaczona na wyjazd turystyczno-terapeutyczny uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 2 latem 2011r.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Autor informacji