Zaloguj

Targi Pracy w Starostwie Powiatowym

Nasi uczestnicy wzięli udział w Targach Pracy dla Osób niepełnosprawnych, które odbyły się w rybnickim Starostwie Powiatowym.

Na targach przedstawione zostały oferty kilku restauracji, hoteli, firm zajmujących się sprzątaniem a także obsługa biur. Powiatowy Urząd Pracy – współorganizator targów również przygotował ofertę pracy.

Jak wiemy zatrudnienie naszych podopiecznych to wiąż trudne przedsięwzięcie, nawet gdy oni sami i och rodziny są gotowe na aktywizację zawodową. Dobrze zatem, że organizowane są takie przedsięwzięcia, które powoli zmierzają do wyrównania szans osób niepełnosprawnych na zatrudnienie.

Autor informacji WTZ2 WTZ2