Zaloguj

Ogłoszenie o przeprowadzonej zbiórce publicznej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 Zgodnie z pozwoleniem Prezydenta Miasta Rybnika o numerze: SO-I.5311.10.2013 z dnia 17 października 2013 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną na terenie miasta Rybnika, której celem było pozyskanie środków pieniężnych na organizację wyjazdu turystyczno-terapeutycznego uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia” latem 2014 Zakończyło zbiórkę publiczną w wyniku której zebrano 7 584,86 zł w tym : ofiar do skarbony stacjonarnej, umieszczonej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku przy ulicy Andersa 14 : 2 263,86 zł Sprzedaż przedmiotów (licytacja, kiermasze): 5 321,00 zł Organizator nie poniósł żadnych kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej. Wszystkim darczyńcą dziękujemy

Autor informacji WTZ2 WTZ2