Zaloguj

Sebastian Mandrela

Pan Sebastian nim podj¬Ī¬≥ u nas prac√™ przez d¬≥ugi czas by¬≥ wolontariuszem. Obecnie jest rehabilitantem w pe¬≥nym wymiarze godzin, zast√™puj¬Īc na sta¬≥e Pana Marcina P. kt√≥ry zako√Īczy¬≥ prac√™ dla WTZ2.

Pan Sebastian jest bardzo towarzyski, lubi sport - trenuje siatk√≥wk√™, interesuje si√™ r√≥wnie¬Ņ filmem i muzyk¬Ī.