Zaloguj

Marcin Wójcik

Pracownię komputerową i recyklingu prowadzę. Od początku istnienia WTZ2 prowadziłem pracownię komputerową. wcześniej pracowałem w WTZ1 gdzie prowadziłem pracownię stolarska. Uważam, że zmiany instruktorów w pracowniach dają dużo pozytywnych bodźców do dalszej pracy z osobami mniej sprawnymi Intelektualnie. Każdy sukces mojego podopiecznego jest moim sukcesem.