Zaloguj

Ceramiczna

Pracownia działa od początku istnienia warsztatu. Głównym celem pracowni jest ręczne lepienie wyrobów glinianych z różnych rodzajów gliny i różnych form, zdobienie ich i wypalanie. Uczestniczy wykonują prace codziennego użytku, tj. kubki, miseczki, cukiernice, dzbanki, doniczki jak również prace bardziej artystyczne. Wykonane prace wystawiane są na różnych wystawach i konkursach, są też sprzedawane na kiermaszach i loteriach. Pracownia współpracuje z pracownią wikliny poprzez łączeni prac ceramicznych z wikliną. Praca w glinie jest doskonała formą rehabilitacji. Stwarza olbrzymie możliwości twórcze, daje poczucie bezpieczeństwa dzięki plastyczności materiału, stymulując dotyk działa terapeutycznie a w konsekwencji umożliwia łatwe osiąganie efektów i przeżycie radości sprawczej.


 

Galerie

Wyroby z gliny
Uczestnicy w pracowni ceramiki

 

 

Uczestnicy

Czesław Swoboda
Roman Szczyra
Piotr Kalemba
Mariusz Lach
Marlena Gorol


 

Opiekunowie

Hanna Szczucka
Aleksandra Ziółkowska