Zaloguj

Rękodzieła

Pracownia ta powstała z połączenia dwóch wcześniej istniejących pracowni, mianowicie introligatorskiej i ekspresji artystycznej.

Pracownia introligatorska powstała w lipcu 2003r i liczy 5 uczestników. Zajmujemy się wykonaniem różnorodnych form użytkowych, tj. pudełka ozdobne, teczki, zeszyty. Pracownia współpracuje z pracownią ekspresji artystycznej, przygotowując kartony, które wykorzystane zostaną do wykonania kartek okolicznościowych. Ponadto zajmujemy się oprawą prac uczestników w ramki z papieru i wykliny. Praca w pracowni introligatorskiej służy rozwijaniu zdolności precyzyjnego cięcia, szycia, klejenia i formowania papieru, co ma za zadanie przysposabiać uczestników do pracy w zakładach zajmujących się obróbką papieru. Uczestnicy nabierają również umiejętności współpracy w grupie i właściwej komunikacji.

Pracownia ekspresji artystycznej działa od początku istnienia warsztatu. Działalność pracowni ma charakter dwutorowy. Związana jest z różnymi formami działalności artystycznej, takimi jak: taniec, śpiew, malarstwo. Ponadto pracownia jest ściśle związana z pracą użytkową (wykonywanie kartek okolicznościowych, malowanie na szkle, wykorzystywanie form przestrzennych). Zajęcia w pracowni pozwalają wyzwolić emocje uczestników i pobudzić wyobraźnię twórczo-artystyczną.


 

Galerie

Prace rękodzielcze
Uczestnicy w pracowni rękodzieła

 

 

Uczestnicy

Sławomir Born
Kamil Jakubowski
Maciej Jezierski
Edyta Róż
Mateusz Demel
Paweł Szymański


 

Opiekunowie

Katarzyna Fergisz