Zaloguj

Ania Kszuk

Nazywam się Ania Kszuk. Jestem uczestniczką Warsztatu od początku jego istnienia. Chodziłam na Warsztat przez ok. 3 lata następnie dostałam propozycje pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybniku gdzie pracowałam jako pomocnik przy opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Pomagałam również na kuchni. Byłam z tej pracy zadowolona. Obecnie znów jestem WTZ2.