Zaloguj

Ania Kszuk

Nazywam siĂŞ Ania Kszuk. Jestem uczestniczkÂą Warsztatu od poczÂątku jego istnienia. ChodziÂłam na Warsztat przez ok. 3 lata nastĂŞpnie dostaÂłam propozycje pracy w ÂŚrodowiskowym Domu Samopomocy w Rybniku gdzie pracowaÂłam jako pomocnik przy opiece nad osobami niepeÂłnosprawnymi. PomagaÂłam rĂłwnieÂż na kuchni. ByÂłam z tej pracy zadowolona. Obecnie znĂłw jestem WTZ2.