Zaloguj

Adam Strączek

Pracowity, koleżeński, uczynny i spokojny