Zaloguj

Kasia Gajda

Jestem w warsztatach od lipca 2003 roku a wi√™c od samego pocz¬Ītku. W mi√™dzyczasie nauczy¬≥am si√™ bardzo du¬Ņo rzeczy. By¬≥am w pracowni ceramiczne, komputerowej, ekspresji artystycznej oraz r√™kodzielniczej.Lubi√™ bardzo wyst√™powa√¶ - ¬∂piewa√¶, bra√¶ udzia¬≥ w przedstawieniach. Bardzo lubi√™ chodzi√¶ na warsztaty bo nie tylko ucz√™ si√™ nowych rzeczy ale i mog√™ porozmawia√¶ i po¬Ņartowa√¶ z innymi uczestnikami