Zaloguj

Roman Szewioła

Roman jest bardzo spokojnym uczestnikiem, bardzo zaangażowanym we wszystkie zadania jakie się mu powierzy. Uczestniczył w praktykach zawodowych i różnych projektach aktywizacyjnych. Startuje w zawodach pływackich, w których zdobywa medale.