Zaloguj

Ireneusz Sosna

Irek Sosna mieszka w Rybniku-Niedobczycach, jest zatem naszym s¬Īsiadem. Od pocz¬Ītku istnienia WTZ okupowa¬≥ pracowni√™ ceramiczn¬Ī, kt√≥rej nie zmienia¬≥ przez lata. Jego specjalno¬∂ci¬Ī zawsze by¬≥y du¬Ņe formy - np. wazony kt√≥re cieszy¬≥y si√™ popularno¬∂ci¬Ī u odbiorc√≥w. Po jakim¬∂ czasie przekona¬≥ si√™, ¬Ņe dobrze czasem zmieni√¶ pracowni√™ i spr√≥bowa√¶ czego¬∂ innego. Jest bardzo pilny i dok¬≥adny.