Zaloguj

Alojzy Zacha

Alojz był kiedyś uczestnikiem WTZ1, od wielu lat uczęszcza do WTZ2. Jest bardzo pracowitym i pomocnym uczestnikiem.

Interesuje się muzyką rozrywkową, lubi prace malarskie.