Zaloguj

Piknik Integracyjny 2016-05-30

25.05.2016 odby¬≥ si√™ na rybnickim Kampusie Piknik Integracyjny w ramach Rybnickich Dni Integracji. Z tej okazji odprawiona zosta¬≥a uroczysta Msza ¬¶w. w rybnickiej Bazylice, a nast√™pnie rybnickim deptakiem ruszy¬≥ korow√≥d z¬≥o¬Ņony z przedstawicieli wszystkich plac√≥wek bior¬Īcych udzia¬≥ w sztafecie. Na Kampusie ka¬Ņda plac√≥wka mog¬≥a wystawi√¶ swoje r√™kodzie¬≥o oraz zaprezentowa√¶ w¬≥asny wyst√™p artystyczny. Fina¬≥em Pikniku by¬≥a dyskoteka pod chmurk¬Ī.

Autor informacji WTZ2 WTZ2

Galerie

Piknik w Campusie