Zaloguj

Wystawa na Dworcu KM w Rybniku 2010-04-09

Wystawa została otwarta o godzinie 10:00. Natopiło przywitanie gości, którego dokonała Pani Przewodnicząca Janina Pohl – przedstawicieli władz miasta Rybnika, członków Zarządu PSOUU Koła w Rybniku, kierowników i pracowników WTZ1 i WTZ2, pozostałych gości z różnych placówek oraz – co najważniejsze – Uczestników i laureatów konkursu na Dekorację Koszyka Wielkanocnego. W czasie wystawy miał miejsce prezentacja tradycji wielkanocnych. Na wystawie były media – radio i telewizja.

Następnie rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą Dekorację Koszyka Wielkanocnego. Konkurs został wygrany przez:

 • I. miejsce – praca nr 3 Ośrodek Leczniczo–Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II za pomysłowość, ciekawą aranżację i całkowicie własnoręczne wykonanie oraz duży wkład pracy;
 • II. miejsce – praca nr 7 stowarzyszenie oligos środowiskowy dom samopomocy za pomysłowość ekologiczne wykorzystanie surowców naturalnych i estetykę wykonania;
 • III. miejsce – praca nr 11 Miejski Dom Pomocy Społecznej za tradycyjną aranżację z wykorzystaniem nietypowych własnoręcznie wykonanych surowców.
 • Dodatkowo wyróżnienie za całość kompozycji przyznała firma Hormony Art w osobie pani Michaliny Malczewskiej dla pracy nr 5 tj. pracowni tkackiej PSOUU WTZ1 w Rybniku.
 • Pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymują dyplom uznania oraz małą niespodziankę. Do konkursu zgłosiło swoje prace łącznie 36 osób.

  Autor informacji

  Galerie

  Wystawa na Dworcu KM