Zaloguj

Krawiecka

Za¬≥o¬Ņeniem pracowni krawieckiej jest umo¬Ņliwienie kszta¬≥towania i rozwoju zdolno¬∂ci manualnych w zakresie umiej√™tno¬∂ci szycia r√™cznego w tym prawid¬≥owego pos¬≥ugiwania si√™ ig¬≥¬Ī i no¬Ņyczkami, szycia maszynowego cerowania, przyszywania guzik√≥w, haftowania ¬∂ciegami w tym ¬∂ciegami ozdobnymi, prucia i zwijania we¬≥ny oraz rozwijaniem innych umiej√™tno¬∂ci krawieckich w tym zapoznaniem si√™ z r√≥¬Ņnorodno¬∂ci¬Ī tkanin, wzor√≥w kolor√≥w i grubo¬∂ci materia¬≥√≥w.


 

Uczestnicy

Adam Str¬Īczek
Anna Ochojska
Kamil Jakubowski
Karina Brodzik
Izabela Knura
Sylwia Walica


 

Opiekunowie

El¬Ņbieta Ochojska