Zaloguj

Krawiecka

Założeniem pracowni krawieckiej jest umożliwienie kształtowania i rozwoju zdolności manualnych w zakresie umiejętności szycia ręcznego w tym prawidłowego posługiwania się igłą i nożyczkami, szycia maszynowego cerowania, przyszywania guzików, haftowania ściegami w tym ściegami ozdobnymi, prucia i zwijania wełny oraz rozwijaniem innych umiejętności krawieckich w tym zapoznaniem się z różnorodnością tkanin, wzorów kolorów i grubości materiałów.


 

Galerie

Uczestnicy w pracowni krawieckiej
Wyroby z pracowni krawieckiej.

 

 

Uczestnicy

Tomasz Bernacki
Monika Dobosz
Roman Szewioła
Anna Ochojska
Arkadiusz Roter


 

Opiekunowie

Elżbieta Ochojska